עמותת איילים הוקמה בשנת 2002 ע”י חבורת צעירים יוצאי צבא, במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל. תפקיד העמותה הוא להחיות דגם ישראלי של ההתיישבות, המונע ע”י צעירים, תוך יצירת אקלים ערכי וחידוש רעיון הציונות – בדגם המתאים למאה ה-21. זאת דרך חינוך לערכי ציונות, יזמות צעירה באזורים מועדפים, וטיפוח ערכים כגון: חיבור בין אדם לאדמה, ובין האדם לחברה.

הדרך
יישום הרעיון מתבצע ע”י הקמת כפרי סטודנטים ויזמים אשר מהווים בסיסי יציאה למעורבות חברתית ולהתיישבות קבע. המטרה היא שכפרים אלה ייצרו בסיס להכרות עם האזור והפוטנציאל הטמון בו. הכפרים ישלבו התיישבות ועשייה חברתית אשר תקדם את החברה ואת החינוך בנגב ובגליל.
בתמורה למלגת לימודים , נדרש כל סטודנט ל-50 שעות שנתיות המכוונות ליזמות של שלושה פרויקטים בכל כפר. בנוסף, ישנם סטודנטים אשר מתנדבים עם ילדים מעיירות פיתוח, ושותפים בפרויקטים נוספים של העמותה, כגון – בניית בוסתנים בעיירות הפיתוח, שיפוץ בתי ספר ,מועדוניות בשכונות וכו’. זאת מתוך ההבנה כי הצלחת הפרויקט טמונה בשילוב הנכון בין צרכי האינדיבידואל לבין המטרות הלאומיות.

מספרים מדברים
היום ישנם 915 סטודנטים בעמותת איילים, המאכלסים 20 מתחמי התיישבות ברחבי הנגב, הגליל ולוד. הסטודנטים בכפרים מתחילים לחולל שינוי אמיתי בפריפריה בפרט ובעתידה של מדינת ישראל בכלל. הסטודנטים מתנדבים עם למעלה מ 20000 ילדים אשר זוכים לפעילויות, תמיכה לימודית ועזרה חברתית.
שיתוף פעולהשיתוף פעולה

רעיון העמותה משך איתו לשיתוף פעולה לא רק סטודנטים הלומדים בנגב ובגליל, אלא גופים ממשלתיים ותורמים פרטיים בארץ ובחו”ל, בראשם קרן מיראז’, הסוכנות היהודית, קרן סקט”א רש”י, החטיבה להתיישבות, קרן היסוד, מפעל הפיס וארגונים נוספים ברחבי העולם.

אנו רואים בשותפות ובאיחוד הכוחות ערך חשוב בקידום הרעיון.

אתר עמותת איילים